Área do círculo


Que é a área do círculo

A área do círculo é o espazo que ocupa o círculo na superficie. Se tes unha sala circular e necesitas alfombra. A área é a cantidade de alfombra que necesitarías.
Para resolver a área necesitas coñecer o raio do círculo. Introduza o raio en todas as unidades.A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r