Calculadora de peso ideal


A diferenza entre esta calculadora e o IMC é que o IMC indica cal é a túa categoría de peso real.
A calculadora de peso ideal indícalle cal debe ser o seu peso real aproximadamente. Este cálculo pode axudarche a decidir se perder ou gañar peso.
Fórmula J. D. Robinson (1983)
  • \( w = 52 kg + 1.9 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para homes)
  • \( w = 49 kg + 1.7 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para mulleres)
Fórmula D. R. Miller (1983)
  • \( w = 56.2 kg + 1.41 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para homes)
  • \( w = 53.1 kg + 1.36 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para mulleres)
Fórmula G. J. Hamwi (1964)
  • \( w = 48 kg + 2.7 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para homes)
  • \( w = 45.5 kg + 2.2 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para mulleres)
Fórmula B. J. Devine (1974)
  • \( w = 50 kg + 2.3 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para homes)
  • \( w = 45.5 kg + 2.3 \) kg por polgada de máis de 5 pés (para mulleres)
Alcance do IMC
  • \( 18.5 - 25 \) (para homes e mulleres)

O teu peso ideal é:

{{robinson}} {{unitsMark}} - Fórmula de Robinson

{{miller}} {{unitsMark}} - Fórmula de Miller

{{hamwi}} {{unitsMark}} - Convértese nunha fórmula

{{devine}} {{unitsMark}} - Fórmula Hamwi

{{bmiStart}} {{unitsMark}} to {{bmiEnd}} {{unitsMark}} - Rango do índice de masa corporal