Circunferencia do círculo


Que é a circunferencia do círculo

A circunferencia é a distancia ao redor do círculo. Se sacas a cinta métrica e mides a distancia ao redor do círculo, esa é a circunferencia.
Debe saber o diámetro ou o raio do círculo. O radio é a distancia do centro do círculo a todos os puntos do círculo, que é igual a todos os puntos do círculo. O diámetro é igual ao raio multiplicado por 2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r