Calculadora media aritmética


A media aritmética é un valor empregado a miúdo nas estatísticas, que se calcula como a media aritmética dos valores. Se temos un conxunto de n valores. Chamámoslles x1, x2, …, xn. Para obter a media, engade todo xi e divide o resultado por n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Valor medio: {{averageResult}}


Suma de números: {{averageSum}}

Número total: {{averageCount}}

Introduce números separados por espazo