Calculadora de xuros compostos


Cando prestas cartos a un banco, pagas xuros. O interese é realmente unha comisión cobrada por pedir prestado o diñeiro, é unha porcentaxe cobrada sobre o importe principal durante un período dun ano - normalmente.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) onde:

\( S \) é o valor despois \( t \) períodos
\( P \) é o importe principal (investimento inicial)
\( t \) é o número de anos polos que se leva prestado o diñeiro
\( j \) é a taxa de interese nominal anual (que non reflicte o composto)
\( m \) é o número de veces que se suma o interese ao ano

Saldo despois {{years}} anos son: {{compoundInterestResult}}