Isibalo sisho ukubala


Isilinganiso se-Arithmetic inani elijwayele ukusetshenziswa ezibalweni, elibalwa njengesilinganiso samanani samanani. Uma sineqoqo le- n amanani. Ake sibabize x1, x2, …, xn. Ukuze uthole isilinganiso, engeza konke xi bese uhlukanisa umphumela ngo- n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Inani elimaphakathi: {{averageResult}}


Isamba sezinombolo: {{averageSum}}

Izinombolo eziphelele: {{averageCount}}

Faka izinombolo ezihlukaniswe isikhala