Iphesenti wokubala


Yini iphesenti

Amaphesenti ngokuvamile asho inani elihlobene kusukela kunani eliphelele. Sisebenzisa amaphesenti ngokwesibonelo esinjengalesi:

  1. Inani lethu eliphelele lapha yizimoto eziyisigidi.
  2. Futhi sithi: "yonke imoto yesibili ineminyaka engaphezu kwemihlanu"
  3. Kuhunyushelwe kuma-percents - "njalo ngemoto yesibili" kusho amaphesenti angamashumi amahlanu (50%).
  4. Impendulo eyiyo ithi: uhhafu wezigidi zezimoto mdala kuneminyaka emihlanu.

Iphesenti elilodwa libuye lisho ikhulu. Kusuka kusibonelo esingenhla - ikhulu (1%) kusuka esigidini kungaba izinkulungwane eziyikhulu. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Amaphesenti = Inani / I-TotalValue \cdot 100 \\[1ex] \)
Isibonelo: Zingaki amaphesenti izimoto ezinhlanu ezimotweni eziyishumi
\( Amaphesenti = (5 / 10) \cdot 100 \\ Amaphesenti = 50\% \)

{{ partSecond }} ye {{ wholeSecond }} kuyinto {{ percentResult }}%

\( Inani = Amaphesenti \cdot (I-TotalValue / 100) \\[1ex] \)
Isibonelo: Zingaki izimoto eziyi-10% yezimoto ezingama-50
\( Inani = 10 \cdot (50 / 100) \\ Inani = 5 \, izimoto \)

{{percentFirst}}% ye {{wholeFirst}} kuyinto {{ valueResult }}
\( I-TotalValue = Inani \cdot (100 / Amaphesenti) \\[1ex] \)
Isibonelo: Yini iTotalValue uma izimoto ezi-5 zingama-50%
\( I-TotalValue = 5 \cdot (100 / 50) \\ I-TotalValue = 10\; izimoto \)

Inani eliphelele ngu: {{ totalValueResult }}
uma inani {{ partThird }} kuyinto {{ percentThird }}%