Umbuthano wesiyingi


Uyini umjikelezo wesiyingi

Isiyingi ibanga elizungeze umbuthano. Uma uthola ukuthi itheyiphu yakho ilinganiswa futhi ulinganise ibanga elizungeze isiyingi - leso yisikwele.
Udinga ukwazi ububanzi noma irediyasi yombuthano. I-Radius ibanga ukusuka enkabeni yombuthano kuya kuwo wonke amaphuzu wombuthano, olingana nawo wonke amaphuzu endilinga. Ububanzi bulingana nobubanzi obuphindwe ngo-2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r