Compound Inzalo wokubala


Uma uboleka imali ebhange, ukhokha inzalo. Inzalo yimali ekhokhiswayo yokuboleka imali, kuyipesenti ekhokhiswa kwinani lesimiso isikhathi sonyaka - imvamisa.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) kuphi:

\( S \) inani ngemuva \( t \) izinkathi
\( P \) inani eliyinhloko (utshalomali lokuqala)
\( t \) yinombolo yeminyaka imali ebolekwe ngayo
\( j \) isilinganiso senzalo yonyaka (esingakhombisi ukuhlanganiswa)
\( m \) Kukaningi lapho inzalo ihlanganiswa ngonyaka

Ibhalansi ngemuva {{years}} iminyaka ithi: {{compoundInterestResult}}