Indingilizi


Yini indawo yombuthano

Indawo yombuthano ingakanani nje ukuthi isiyingi sithatha phezulu kangakanani. Uma unekamelo eliyindilinga futhi udinga ukulipenda. Indawo ungadinga ukhaphethi ongakanani.
Ukuxazulula indawo udinga ukwazi i-radius yombuthano. Faka i-radius kunoma yimaphi amayunithi.A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r