Indawo eyisilinda


Yini indawo eyisilinda

Cabanga ukuthi isilinda sifana nekani lesoda. Ukuthola indawo engaphezulu uzodinga ukubala: izindawo eziphezulu nezingezansi nobuso bento ehambayo.
Ingxenye yesobunxele yefomula: 2πrh ibala umzimba wesilinda. Yilapho zonke iziyingi zomzimba wesilinda 2πr zanda ngokuphakama kwesilinda h
Ingxenye yesokudla yefomula: 2πr2 izindawo ezibaliwe zemibuthano ephezulu nengaphansi. Le kumane nje kuyindawo yombuthano 2πr ephindaphindwe ngo-2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r