Aritmetisk medelkalkylator


Aritmetiskt medelvärde är ett värde som ofta används i statistik, vilket beräknas som det aritmetiska genomsnittet för värdena. Om vi har en uppsättning n värden. Låt oss ringa dem x1, x2, …, xn. För att få genomsnittet, lägg till alla xi och dela resultatet med n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Genomsnittligt värde: {{averageResult}}


Summan av siffrorna: {{averageSum}}

Totalt antal: {{averageCount}}

Ange siffror åtskilda av mellanslag