Cirkelområde


Vad är cirkelområde

Cirkelområdet är hur mycket utrymme som cirkeln tar upp på ytan. Om du har ett cirkelrum och måste matta det. Området är hur mycket matta du behöver.
För att lösa området behöver du veta cirkelns radie. Ange radien i alla enheter.



A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r