Cylinderområde


Vad är cylinderområde

Tänk dig att cylindern är som en läskburk. För att få ytan måste du beräkna: topp- och bottenytor och ytan på det som går runt.
Vänster del av formeln: 2πrh beräknar cylinderkroppen. Detta är när varje omkrets av cylinder 2πr multipliceras med höjden på cylinder h
Höger del av formeln: 2πr2 beräknade områden av topp- och bottencirklar. Detta är helt enkelt området för cirkel 2πr multiplicerat med 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r