Räknare för sammansatta räntor


När du lånar pengar från en bank betalar du ränta. Ränta är verkligen en avgift som tas ut för att låna pengarna, det är en procentsats som debiteras på principbeloppet under en period av ett år - vanligtvis.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) var:

\( S \) är värde efter \( t \) perioder
\( P \) är huvudbelopp (initial investering)
\( t \) är antalet år som pengarna lånas ut för
\( j \) är årlig nominell ränta (återspeglar inte sammansättningen)
\( m \) är antalet gånger räntan är sammansatt per år

Balans efter {{years}} år är: {{compoundInterestResult}}