Genomsnittlig hastighetsräknare


Medelhastighet är det totala avståndet över en tidsperiod. Till exempel: "vi kör 150 km på två timmar."

Formel:

\( Hastighet = \dfrac{ Distans }{ Tid } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Genomsnittlig hastighet är: {{result}}