Cirkelomkrets


Vad är cirkelomkrets

Omkrets är avståndet runt cirkeln. Om du får ut ditt måttband och mäter avståndet runt cirkeln - det är omkretsen.
Du måste känna till cirkelns diameter eller radie. Radien är avståndet från centrum av cirkeln till varje punkt i cirkeln, vilket är lika med varje punkt i cirkeln. Diametern är lika med radien multiplicerad med 2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r