Výpočet průměrné rychlosti


Průměrná rychlost značí ujetou vzdálenost za jednotku času. Např. "150km ujedeme za dvě hodiny."

Vzorec:

\( Rychlost = \dfrac{ Vzdálenost }{ Čas } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Průměrná rychlost je: {{result}}