Aritmetický průměr kalkulačka


Průměr je ve statistice často používaná hodnota, která se počítá jako aritmetický průměr hodnot. Pokud máme soubor n hodnot, označme je x1, x2, …, xn. Průměrnou hodnotu získáme tak, že sečteme všechna xi a výsledek vydělíme n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Průměrná hodnota: {{averageResult}}


Součet čísel: {{averageSum}}

Celkový počet: {{averageCount}}

Zadejte čísla oddělená mezerou