Současná hodnota


Současná hodnota peněz je vlastně takové množtví peněz, které musíme vložit do banky, abychom na konci určitého časového období získali požadované množství pěněz. Současná hodnota je vždy menší nebo rovna budoucí hodnoty peněz, jelikož se tyto peníze úročují.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) kde

\( C \) budoucí hodnota
\( n \) délka období (počet let)
\( i \) je úroková míra za jedno období

Současná hodnota je: {{presentValueResult}}