Výpočet rychlosti


Rychlost jako skalární i vektorová veličina

Rychlost může být skalární nebo vektorová veličina. Pokud je rychlost skalární veličina, můžeme např. říci: "auto jede 50 km/h." Rychlost jako vektorová veličina, udává kromě samotné rychlosti ještě i směr. Např: "Objekt se pohybuje 600 km/h severně".\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) kde

\( v_a \) je průměrná rychlost
\( v \) je rychlost
\( v_0 \) je počáteční rychlost

Průměrná rychlost va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) kde

\( v_0 \) je počáteční rychlost
\( v_a \) je průměrná rychlost
\( v \) je rychlost

Počáteční rychlost v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) kde

\( v \) je rychlost
\( v_0 \) je počáteční rychlost
\( v_a \) je průměrná rychlost

Rychlost v = {{ result}}