Obvod kruhu


Výpočet obvodu kruhu

Obvod je vzdálenost okolo kruhu. Pokud vezmete metr a změříte vzdálenost okolo kruhu dostanete jeho obvod.
Budete tedy potřebovat poloměr nebo průměr kruhu. Poloměr je vzdálenost ze středu ke každému bodu kruhu. Tato vzdálenost je stejná pro každý bod kruhu. Průměr je poloměr vynásobený číslem 2. Průměr udává jak "tlustý" je kruh.O = r {{ result }}

{{ error }}

d r