Obsah válce


Jak se počítá obsah válce

Představte si válec jako plechovku od nápoje. Aby jste vypočítali obsah válce, potřebujete spočítat: obsah pláště (to je ta věc, co je obtočena kolem válce) a dvakrát obsah podstavy.
Levou částí vzorce: 2πrh se spočítá plášť válce. To znamená, že se obvod pláště válce 2πr vynásobí výškou válce h.
Pravou částí vzorce: 2πr2 se spočítá povrh horní a spodní podstavy. To znamená, že se jednoduše vynásobí obsah podstavy (kruhu) 2πr číslem 2.S = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r