Procenta


Co jsou to procenta

Procenta obvykle znamenají určitou část z celkové hodnoty. Procenta používáme například takto:

  1. Naše celková hodnota zde je jeden milion aut.
  2. Řekněme že: „každé druhé auto je více jak pět let staré“
  3. V řeči procent - „každé druhé auto“ znamená padesát procent (50%).
  4. Správná odpověď je: půl milionu aut je starších jak pět let.

Jedno procento také znamená jedna setina. Z příkladu nahoře - jedna setina (1%) z jednoho milionu bude sto tisíc \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Procenta = ČástCelku / Celek \cdot 100 \\[1ex] \)
Příklad: kolik procent je 5 aut z 10 aut
\( Procenta = (5 / 10) \cdot 100 \\ Procenta = 50\% \)

{{ partSecond }} z {{ wholeSecond }} je {{ percentResult }}%

\( ČástCelku = Procenta \cdot (Celek / 100) \\[1ex] \)
Příklad: kolik aut je 10% z 50 aut
\( ČástCelku = 10 \cdot (50 / 100) \\ ČástCelku = 5 \, aut \)

{{percentFirst}}% z {{wholeFirst}} je {{ valueResult }}
\( Celek = ČástCelku \cdot (100 / Procenta) \\[1ex] \)
Příklad: Jaký je celek (počet aut) pokud 5 aut je 50%
\( Celek = 5 \cdot (100 / 50) \\ Celek = 10\; aut \)

Celek je: {{ totalValueResult }}
pokud část celku {{ partThird }} je {{ percentThird }}%