Spropitné


Zjištěte výši spropitného, které by jste měli nechat v restauraci. V amerických restauracích se nechává spropitné ve výši 15% z výše celkové útraty. Nebuďte skrblík, buďte štědří a dávejte správné spropitné.

Vaše spropitné je: {{tipResult}}

Vaše celková útrata je: {{billWithTip}}