Volum del cilindre


Què és el volum del cilindre

Per obtenir el volum hauríeu de calcular: superfície del cercle multiplicada per l'alçada del cilindre.
Aquesta part de la fórmula: πr2 calcula la superfície del cercle. I es multiplica per l'alçada del cilindre h Recordeu que el resultat es presenta en qualsevol unitat en cubs. Per exemple. si utilitzeu comptadors obtindreu: m3 centímetres: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r