Calculadora de velocitat mitjana


La velocitat mitjana és la distància total durant un període de temps. Per exemple: "conduïm 150 km en dues hores".

Fórmula:

\( Velocitat = \dfrac{ Distància }{ Temps } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

La velocitat mitjana és: {{result}}