Calculadora de pes ideal


La diferència entre aquesta calculadora i l’IMC és que l’IMC us indica quina és la vostra categoria de pes real.
La calculadora de pes ideal us indica quin ha de ser aproximadament el vostre pes real. Aquest càlcul us pot ajudar a decidir si heu de perdre o guanyar pes.
Fórmula J. D. Robinson (1983)
  • \( w = 52 kg + 1.9 \) kg per polzada de més de 5 peus (per als homes)
  • \( w = 49 kg + 1.7 \) kg per polzada de més de 5 peus (Per a dones)
Fórmula D. R. Miller (1983)
  • \( w = 56.2 kg + 1.41 \) kg per polzada de més de 5 peus (per als homes)
  • \( w = 53.1 kg + 1.36 \) kg per polzada de més de 5 peus (Per a dones)
Fórmula G. J. Hamwi (1964)
  • \( w = 48 kg + 2.7 \) kg per polzada de més de 5 peus (per als homes)
  • \( w = 45.5 kg + 2.2 \) kg per polzada de més de 5 peus (Per a dones)
Fórmula B. J. Devine (1974)
  • \( w = 50 kg + 2.3 \) kg per polzada de més de 5 peus (per als homes)
  • \( w = 45.5 kg + 2.3 \) kg per polzada de més de 5 peus (Per a dones)
Rang IMC
  • \( 18.5 - 25 \) (per a homes i dones)

El vostre pes ideal és:

{{robinson}} {{unitsMark}} - Fórmula Robinson

{{miller}} {{unitsMark}} - Fórmula de Miller

{{hamwi}} {{unitsMark}} - Es converteix en una fórmula

{{devine}} {{unitsMark}} - Fórmula Hamwi

{{bmiStart}} {{unitsMark}} to {{bmiEnd}} {{unitsMark}} - Rang de l’índex de massa corporal