Calculadora mitjana aritmètica


La mitjana aritmètica és un valor que s’utilitza sovint a les estadístiques, que es calcula com la mitjana aritmètica dels valors. Si en tenim un conjunt n valors. Anem a trucar-los x1, x2, …, xn. Afegiu-ne tot per obtenir la mitjana xi i divideix el resultat per n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Valor mitjà: {{averageResult}}


Suma de nombres: {{averageSum}}

Nombre total: {{averageCount}}

Introduïu números separats per espai