Calculadora d’amor


Determina la probabilitat del teu amor. Intenta veure si el teu amor té alguna oportunitat. Hem treballat molt dur perquè aquest algorisme funcioni. És un mètode 100% legítim per conèixer el vostre amor.

La vostra puntuació amorosa és: {{loveScore}}%