கர்ப்ப கால்குலேட்டர்


உங்கள் கர்ப்பம் உறுதிசெய்யப்பட்டதும், நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்கள் உரிய தேதி. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த கால்குலேட்டர் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் தேதியை தீர்மானிக்க உதவும்.
கர்ப்பத்தின் சராசரி நீளம் கடைசி மாதவிடாய் முதல் நாளிலிருந்து நாற்பது வாரம் அல்லது இருநூற்று எண்பது நாட்கள் ஆகும். இந்த தேதி உங்களுக்குத் தெரிந்தால், ஒன்பது மாதங்கள் மற்றும் ஏழு நாட்களைச் சேர்க்கவும், உங்களுக்கான தேதியைப் பெற்றுள்ளீர்கள்.
உங்கள் சுழற்சி ஒழுங்கற்றதாக இருந்தால் அல்லது தேதி உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், உங்கள் மருத்துவர் அல்ட்ராசவுண்டைப் பயன்படுத்தி கருவின் வயதை தீர்மானிப்பார்.

உரிய தேதி சுமார்: {{ pregnancyResult}}