பிஎம்ஐ கால்குலேட்டர்


பிஎம்ஐ என்பது உடல் நிறை குறியீட்டைக் குறிக்கிறது. நீங்கள் எடை குறைந்த, ஆரோக்கியமான, அதிக எடை அல்லது பருமனானவராக இருந்தால் கண்டுபிடிக்கவும். பி.எம்.ஐ என்பது புள்ளிவிவரக் கருவியாகும், இது குழந்தைகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியாதது, பெரிய தசை வெகுஜனங்களைக் கொண்ட நபர்கள், கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்கள் மற்றும் வயதானவர்கள்.

பிஎம்ஐ சூத்திரம்:

\( BMI = \dfrac{ எடை (kg)}{ உயரம் ^2(m)} \)

பிஎம்ஐ மேலும் புள்ளிவிவர கருவி. நடைமுறையில் உடல் கொழுப்பு சதவீதம் போன்ற துல்லியமான முறைகள் உள்ளன. எளிதான மற்றும் முக்கியமான காட்டி இடுப்பு சுற்றளவு ஆகும்.
 • ஆண்களுக்கு: ஆபத்தானது 94 செ.மீ க்கும் அதிகமாகும்
 • பெண்களுக்கு: ஆபத்தானது 80cm க்கும் அதிகமாக உள்ளது
 • மிகவும் கடுமையான எடை
  15 க்கும் குறைவாக
 • கடுமையான எடை
  15 முதல் 16 வரை
 • குறைந்த எடை
  16 முதல் 18.5 வரை
 • இயல்பான (ஆரோக்கியமான எடை)
  18.5 முதல் 25 வரை
 • அதிக எடை
  25 முதல் 30 வரை
 • பருமனான வகுப்பு I (மிதமான பருமன்)
  30 முதல் 35 வரை
 • பருமனான வகுப்பு II (கடுமையான பருமன்)
  35 முதல் 40 வரை
 • பருமனான வகுப்பு III (மிகவும் கடுமையாக பருமனான)
  40 க்கும் மேற்பட்டவை

உங்கள் பிஎம்ஐ: {{bmi}}

நீங்கள்: {{bmiText}}