அண்டவிடுப்பின் கால்குலேட்டர்


அண்டவிடுப்பின் என்பது ஒரு பெண்ணின் சுழற்சியின் “வளமான நேரம்” என்று பலர் குறிப்பிடுகிறார்கள், ஏனெனில் இந்த நேரத்தில் உடலுறவு கர்ப்பத்தின் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது. ஒரு சுழற்சியின் போது பல்வேறு நேரங்களில் அண்டவிடுப்பின் ஏற்படலாம், மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் வேறு நாளில் ஏற்படலாம். உங்கள் சுழற்சியைக் கண்காணிப்பது முக்கியம்.

வளமான நாட்கள்:

  • {{item}}