கணினி வகை


நீங்கள் உணவகத்தில் வெளியேற வேண்டிய உதவிக்குறிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும். அட்டவணை சேவையுடன் கூடிய யு.எஸ். உணவகத்தில் நீங்கள் 15% மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவற்றைக் குறிக்க வேண்டும். நீங்கள் பெற்றால் நீங்கள் விதிவிலக்கான சேவையைப் பெற்றால், 20 முதல் 25% வரை வழக்கம். ஸ்க்ரூஜ் வேண்டாம், தாராளமாக இருங்கள், ப்ரெப்பர் டிப் கொடுங்கள்!

உங்கள் உதவிக்குறிப்பு: {{tipResult}}

உங்கள் மொத்த பில்: {{billWithTip}}