Aritmetični srednji kalkulator


Aritmetično povprečje je vrednost, ki se pogosto uporablja v statistiki in se izračuna kot aritmetično povprečje vrednosti. Če imamo nabor n vrednote. Pokličimo jih x1, x2, …, xn. Če želite dobiti povprečje, dodajte vse xi in rezultat razdelite na n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Povprečna vrednost: {{averageResult}}


Vsota števil: {{averageSum}}

Skupno število: {{averageCount}}

Vnesite številke, ločene s presledkom