Kalkulator sedanje vrednosti


Sedanja (znižana) vrednost je prihodnja vsota denarja, ki je bila znižana, da odraža njegovo trenutno vrednost, kot da bi obstajala danes. Sedanja vrednost je vedno manjša ali enaka prihodnji vrednosti, ker ima denar potencial za zaslužek.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) kje:

\( C \) je prihodnja vsota denarja
\( n \) je število obdobij seštevanja med sedanjim datumom in datumom, ko je vsota
\( i \) je obrestna mera za eno obdobje mešanja

Sedanja vrednost je: {{presentValueResult}}