Kalkulator povprečne hitrosti


Povprečna hitrost je skupna razdalja v določenem časovnem obdobju. Npr .: "v dveh urah prevozimo 150 km."

Formula:

\( Hitrost = \dfrac{ Razdalja }{ Čas } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Povprečna hitrost je: {{result}}