Kalkulator sestavljenih obresti


Ko si izposodite denar pri banki, plačate obresti. Obresti so v resnici nadomestilo za izposojo denarja, gre za odstotek, ki se zaračuna od glavnice v obdobju enega leta - običajno.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) kje:

\( S \) je vrednost po \( t \) obdobja
\( P \) je glavnica (začetna naložba)
\( t \) je število let izposoje denarja
\( j \) je letna nominalna obrestna mera (ne odraža mešanja)
\( m \) je, kolikokrat se obresti zberejo na leto

Stanje po {{years}} leta je: {{compoundInterestResult}}