Sirkelomkrets


Hva er sirkelomkrets

Omkrets er avstanden rundt sirkelen. Hvis du får målebåndet ditt og måler avstanden rundt sirkelen - er det omkretsen.
Du må vite sirkelens diameter eller radius. Radiusen er avstand fra sentrum av sirkelen til hvert punkt i sirkelen, som er lik hvert punkt i sirkelen. Diameteren er lik radius ganget med 2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r