Gjennomsnittlig hastighetskalkulator


Gjennomsnittlig hastighet er den totale distansen over en periode. F.eks .: "vi kjører 150 km på to timer."

Formel:

\( Hastighet = \dfrac{ Avstand }{ Tid } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Gjennomsnittlig hastighet er: {{result}}