Kalkulator for sammensatt rente


Når du låner penger fra en bank, betaler du renter. Renter er egentlig et gebyr som kreves for å låne pengene, det er en prosentandel som belastes prinsippbeløpet i en periode på et år - vanligvis.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) hvor:

\( S \) er verdi etter \( t \) perioder
\( P \) er hovedbeløp (opprinnelig investering)
\( t \) er antall år pengene lånes for
\( j \) er årlig nominell rente (ikke gjenspeiler sammensatt)
\( m \) er antall ganger renten er sammensatt per år

Balanse etter {{years}} år er: {{compoundInterestResult}}