Prosentandel kalkulator


Hva er prosentandel

Prosentandel betyr vanligvis den relative verdien fra en totalverdi. Vi bruker prosent for eksempel slik:

  1. Vår totale verdi her er en million biler.
  2. Og vi sier: "annenhver bil er mer enn fem år gammel"
  3. Oversatt til prosent - "annenhver bil" betyr femti prosent (50%).
  4. Riktig svar er: en halv million biler er eldre enn fem år.

En prosent betyr også en hundredel. Fra eksemplet ovenfor - en hundredel (1%) fra millioner ville være hundre tusen. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Prosentdel = Verdi / TotalValue \cdot 100 \\[1ex] \)
Eksempel: Hvor mange prosent er 5 biler av 10 biler
\( Prosentdel = (5 / 10) \cdot 100 \\ Prosentdel = 50\% \)

{{ partSecond }} av {{ wholeSecond }} er {{ percentResult }}%

\( Verdi = Prosentdel \cdot (TotalValue / 100) \\[1ex] \)
Eksempel: Hvor mange biler er 10% av 50 biler
\( Verdi = 10 \cdot (50 / 100) \\ Verdi = 5 \, biler \)

{{percentFirst}}% av {{wholeFirst}} er {{ valueResult }}
\( TotalValue = Verdi \cdot (100 / Prosentdel) \\[1ex] \)
Eksempel: Hva er TotalValue hvis 5 biler er 50%
\( TotalValue = 5 \cdot (100 / 50) \\ TotalValue = 10\; biler \)

Den totale verdien er: {{ totalValueResult }}
hvis verdien {{ partThird }} er {{ percentThird }}%