Nåverdi kalkulator


Nåværende (diskontert) verdi er en fremtidig mengde penger som er blitt diskontert for å gjenspeile den nåværende verdien, som om den eksisterte i dag. Nåverdien er alltid mindre enn eller lik fremtidig verdi fordi penger har potensial for å tjene penger.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) hvor:

\( C \) er den fremtidige pengesummen
\( n \) er antall sammensatte perioder mellom nåværende dato og datoen hvor summen
\( i \) er renten for en sammensatt periode

Nåverdi er: {{presentValueResult}}