Kalkulator min aritmetik


Purata aritmetik adalah nilai yang sering digunakan dalam statistik, yang dikira sebagai nilai purata aritmetik. Sekiranya kita mempunyai satu set n nilai. Mari hubungi mereka x1, x2, …, xn. Untuk mendapatkan purata, tambahkan semua xi dan bahagikan hasilnya dengan n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Nilai purata: {{averageResult}}


Jumlah nombor: {{averageSum}}

Jumlah nombor: {{averageCount}}

Masukkan nombor yang dipisahkan dengan ruang