Kalkulator nilai sekarang


Nilai sekarang (didiskaunkan), adalah sejumlah uang masa depan yang telah didiskaunkan untuk mencerminkan nilai semasa, seolah-olah sudah ada hari ini. Nilai sekarang selalu kurang atau sama dengan nilai masa depan kerana wang mempunyai potensi memperoleh faedah.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) di mana:

\( C \) adalah jumlah wang masa depan
\( n \) ialah bilangan tempoh penggabungan antara tarikh sekarang dan tarikh jumlahnya
\( i \) adalah kadar faedah untuk satu tempoh penggabungan

Nilai sekarang adalah: {{presentValueResult}}