Kira Kepentingan Kompaun


Apabila anda meminjam wang dari bank, anda membayar faedah. Faedah benar-benar bayaran yang dikenakan untuk meminjam wang, itu adalah peratusan yang dikenakan pada jumlah prinsip untuk jangka masa setahun - biasanya.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) di mana:

\( S \) adalah nilai selepas \( t \) tempoh
\( P \) adalah jumlah pokok (pelaburan awal)
\( t \) adalah berapa tahun wang itu dipinjam untuk
\( j \) adalah kadar faedah nominal tahunan (tidak menggambarkan penggabungan)
\( m \) adalah berapa kali faedah dikumpulkan setiap tahun

Baki selepas {{years}} tahun adalah: {{compoundInterestResult}}