Pemeriksa / kalkulator nombor perdana


Nombor perdana adalah nombor semula jadi yang lebih besar daripada 1 yang tidak mempunyai pembahagi positif selain 1 dan itu sendiri. Nombor perdana terkecil adalah dua - pembahagi positifnya adalah satu dan dua. Dua juga satu-satunya nombor perdana genap. Setiap nombor perdana yang lain adalah ganjil, kerana setiap nombor genap yang lebih besar daripada dua dibahagi dengan dua.
Nombor perdana pertama adalah: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31…
2 3 5 7 11 13 17 19
23 29 31 37 41 43 47 53
59 61 67 71 73 79 83 89
97
2 3 5 7 11 13 17 19
23 29 31 37 41 43 47 53
59 61 67 71 73 79 83 89
97 101 103 107 109 113 127 131
137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223
227 229 233 239 241 251 257 263
269 271 277 281 283 293 307 311
313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457
461 463 467 479 487 491 499 503
509 521 523 541 547 557 563 569
571 577 587 593 599 601 607 613
617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719
727 733 739 743 751 757 761 769
773 787 797 809 811 821 823 827
829 839 853 857 859 863 877 881
883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997

{{num}} {{result}} nombor perdana