Kira berat badan yang ideal


Perbezaan antara kalkulator dan BMI ini ialah BMI memberitahu anda apakah kategori berat sebenar anda.
Kira berat badan yang tepat memberitahu anda berapa berat sebenar anda. Pengiraan ini dapat membantu anda menentukan sama ada anda harus kehilangan atau menambah berat badan.
Formula J. D. Robinson (1983)
  • \( w = 52 kg + 1.9 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk lelaki)
  • \( w = 49 kg + 1.7 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk para wanita)
Formula D. R. Miller (1983)
  • \( w = 56.2 kg + 1.41 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk lelaki)
  • \( w = 53.1 kg + 1.36 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk para wanita)
Formula G. J. Hamwi (1964)
  • \( w = 48 kg + 2.7 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk lelaki)
  • \( w = 45.5 kg + 2.2 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk para wanita)
Formula B. J. Devine (1974)
  • \( w = 50 kg + 2.3 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk lelaki)
  • \( w = 45.5 kg + 2.3 \) kg per inci melebihi 5 kaki (untuk para wanita)
Julat BMI
  • \( 18.5 - 25 \) (untuk lelaki dan wanita)

Berat ideal anda adalah:

{{robinson}} {{unitsMark}} - Formula Robinson

{{miller}} {{unitsMark}} - Formula Miller

{{hamwi}} {{unitsMark}} - Ia menjadi formula

{{devine}} {{unitsMark}} - Rumusan Hamwi

{{bmiStart}} {{unitsMark}} to {{bmiEnd}} {{unitsMark}} - Julat Indeks Jisim Badan