Орточо ылдамдыкты эсептөөчү


Ылдамдык деген эмне?

Ылдамдык - бул скалярдык чоңдук. Демек, мисалы: "менин машинам 20 миль жүрө алат" деп гана айта аласыз.
Тескерисинче, ылдамдык вектордук чоңдук болгондуктан, ал ылдамдыктын чоңдугун гана эмес, багытты да камтыйт. Буга мисал: "объект түндүккө карай 2,6 м / с жылып жатат."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) кайда

\( v_a \) орточо ылдамдык
\( v \) ылдамдык
\( v_0 \) баштапкы ылдамдык

Орточо ылдамдык va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) кайда

\( v_0 \) баштапкы ылдамдык
\( v_a \) орточо ылдамдык
\( v \) ылдамдык

Баштапкы ылдамдык v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) кайда

\( v \) ылдамдык
\( v_0 \) баштапкы ылдамдык
\( v_a \) орточо ылдамдык

Ылдамдык v = {{ result}}