Цилиндр аянты


Цилиндр аянты деген эмне?

Цилиндр сода идишине окшош деп элестетип көрүңүз. Бетинин аянтын алуу үчүн эсептөө керек: үстүңкү жана астыңкы беттер жана айланып өткөн нерсенин бети.
Формуланын сол бөлүгү: 2πrh цилиндрдин денесин эсептейт. Бул 2πr цилиндр корпусунун бардык айланасы цилиндрдин бийиктигине көбөйтүлгөндө болот
Формуланын оң бөлүгү: 2πr2 жогору жана төмөнкү тегеректердин эсептелген аймактары. Бул жөн эле 2πr тегерегинин аянты, 2ге көбөйтүлгөнA = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r